TRANG CHỦ TRANG VÀNG LIỆT SĨNHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Lê Trọng Tấn với chữ “Nhân” trong đạo làm tướng