TRANG CHỦ TRANG VÀNG LIỆT SĨNHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Tổ chức phòng ngự “cụm chốt liên hoàn”