TRANG CHỦ TRANG VÀNG LIỆT SĨNHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Hồi ức 72 năm sau lời thề độc lập qua lời kể Tướng Cư