TRANG CHỦ TRANG VÀNG LIỆT SĨNHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Giao thừa năm ấy, Bác đến chùa Trầm