TRANG CHỦ TRANG VÀNG LIỆT SĨNHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Phát bắn B40 hiệu lệnh nổ súng đánh cầu Rạch Chiếc