TRANG CHỦ Nổi bật NBTV: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người có công với cách mạng