TRANG CHỦ TRANG VÀNG LIỆT SĨTẤM GƯƠNG LIỆT SĨ Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến – Người vẽ lá cờ Tổ quốc